- Co rozumiemy pod pojęciem zanieczyszczeń mówiąc o ziołach i przyprawach?

- Zioła i przyprawy mogą ulec zanieczyszczeniu w drodze pierwotnego skażenia przez drobnoustroje bytujące w glebie, drożdże i pleśnie, toksyny, ferromagnetyki i inne, ale także przez samą glebę, skażoną wodę, powietrze, a nawet odchody ptaków i innych zwierząt.
Istotnym czynnikiem wpływającym na zakażenie surowca zielarskiego jest również człowiek, gdyż do zanieczyszczenia surowca może dojść na drodze wtórnego skażenia poprzez niewłaściwą uprawę i zbiór, złą pielęgnację i ochronę roślin, brak zachowanej higieny podczas przetwarzania zebranych roślin, niewłaściwie dobrane metody ich przetwarzania lub niewłaściwe składowanie i transport.
Jak widać dużo jest tej „wartości dodanej” w surowcu naturalnym.

- Jakich ziół i przypraw dotyczy ten problem?

- Niestety dotyczy to wszystkich surowców naturalnych niezależnie od kraju pochodzenia czy rodzaju surowca, czy to przyprawa, zioło, warzywo czy owoc. W naszym przypadku dotyczyć to może między innymi pietruszki, tymianku, cząbru, majeranku czy papryki.
Jak można sobie wyobrazić każda część rośliny, od korzenia, po korę/łodygę przez liście, kwiaty i owoce naturalnie narażona jest na ryzyko zanieczyszczenia. Obniżenie więc poziomu zanieczyszczeń i podniesienie ostatecznej jakość produktu to niełatwe wyzwanie, ale z drugiej strony wręcz wymóg.

- Jak radzić sobie z problemem zanieczyszczenia kupowanych surowców?

- Uogólniając, wyszczególnić możemy zanieczyszczenia:

  • organiczne - niepożądane części roślin, pozostałości owadów
  • nieorganiczne – piasek, ziemia, plastik, metal, folia, nici, kamyki, szkło, drewno
  • chemiczne –metale ciężkie, pestycydy

Nie rozwodząc się zbytnio nad wagą bezpiecznej uprawy surowca, istnieje wiele metod i urządzeń do oczyszczania ziół i przypraw w zależności od występującego zanieczyszczenia. I tak zaczynając od mycia surowca świeżego przed suszeniem na dalszych etapach obróbki używa się różnego rodzaju urządzeń pneumatycznych, separatorów magnetycznych, różnego rodzaju przesiewaczy sitowych, czy bardzo zaawansowanych technologicznie urządzeń typu Sortex.
W celu obniżenia jednak parametrów mikrobiologicznych po zakończonym procesie suszenia wykorzystuje się metodę sterylizacji, czyli proces poddania surowca działaniu pary wodnej i podciśnienia by zmniejszyć liczbę bakterii, pleśni i drożdży.
Nie jest możliwe natomiast ograniczenie zawartości metali ciężkich czy pozostałości pestycydów, jeśli te znajdują się już w surowcu w ilościach nie dozwolonych. W tym przypadku kluczową rolę odgrywa uprawa: jej miejsce, jakość wody używanej do nawadniania i stosowane środki ochrony roślin. Jedyną radą na tego typu problemy jest eliminowanie z łańcucha dostaw tych rolników, dostawców, którzy nie spełniają norm określonych przepisami.

- Czy Promar doczyszcza zakupione surowce?

- Staramy się kupować surowce już sprawdzone od zaakceptowanych i preferowanych producentów i dostawców gwarantowanej czystości 99,9%.
Niestety bywa, iż zakupiony surowiec nie odpowiada wymogom indywidualnego projektu i wymaga dodatkowego doczyszczenia.

- Dziękuję za rozmowę. Temat oczyszczania przypraw będziemy kontynuować niebawem.

udostępnij udostępnij
Joanna Toborowicz, Manager Produktu
Joanna Toborowicz, Manager Produktu

CZYTAJ RÓWNIEŻ