Zapewnienie powtarzalności i utrzymanie najwyższej jakości produktu finalnego to kluczowy element działalności naszego przedsiębiorstwa. W PROMAR jest to szczególnie istotne dla działu R&D i Kontroli Jakości, w którym pracownicy na co dzień mają styczność z oceną jakości surowców i wyrobów. Przeprowadzane oceny sensoryczne to niezbędne narzędzie badawcze wykorzystywane nie tylko do weryfikacji jakości surowców i wyrobów, ale również niezbędne przy kreowaniu nowych produktów, ocenie trwałości, sprawdzaniu nowych surowców.

Analiza sensoryczna jest dziedziną analityki, która zmysły traktuje jako aparat pomiarowy przy zachowaniu odpowiednich warunków do oceny, a także wymagań, jakie muszą spełniać osoby przeprowadzające badanie. W ocenie biorą udział zmysły: wzroku, dotyku, węchu, smaku i słuchu, za pomocą których definiuje się konsystencję, zapach, teksturę, wygląd zewnętrzny czy smakowitość – sumę wrażeń smakowo-zapachowo-czuciowych. To właśnie one wpływają na atrakcyjność sensoryczną produktu. Badania przeprowadza zespół oceniający, czyli tzw. panel sensoryczny. Są to wybrane osoby o szczególnych predyspozycjach, których wrażliwość sensoryczna jest na wyjątkowo wysokim poziomie. 


JAKOŚĆ ZMYSŁÓW POD KONTROLĄ

W PROMAR posiadamy własny, doświadczony i nieustannie szkolący się panel sensoryczny, składający się z naszych pracowników. Stanowi go kilkanaście osób, które zostały wybrane na podstawie odpowiednich testów jak np.: daltonizm smakowy i wzrokowy, progi wrażliwości smakowej oraz testy różnicowe. Własny panel sensoryczny to ogromna wartość dodana dla całego przedsiębiorstwa. Dzięki niemu możemy na bieżąco, w siedzibie naszej firmy kontrolować prototypy, surówce i produkty gotowe. By zapewnić najwyższą jakość i poprawność badań, członkowie naszego panelu, minimum raz w roku przechodzą wewnętrzne testy sprawdzające, które umożliwiają analizę ich wrażliwości sensorycznej oraz kalibrację całego zespołu. Jest to bardzo ważny element treningowy, sprawdzający poziom wrażliwości zmysłów oceniających, który jest niezwykle istotny w codziennej pracy technologów. Badanie potwierdza też, że członkowie panelu posiadają zdolność uzyskiwania jednakowych wyników analizy w tych samych warunkach, jednak w różnym czasie. 
 

OGROMNE ZNACZENIE ODPOWIEDNICH WARUNKÓW

Nie bez znaczenia jest pomieszczenie, w którym dokonuje się oceny. By zapewnić jeszcze większą wiarygodność badań, muszą być one realizowane w wystandaryzowanych i kontrolowanych warunkach tj.: stała temperatura otoczenia – ok. 22 stopnie C, dobra wentylacja, wilgotność względna ok. 60%, oświetlenie naturalne lub sztuczne. Należy również wyeliminować wszelkie rozpraszacze, dlatego ściany i meble powinny być jasne. Nasze laboratorium do badań spełnia wszystkie wytyczne norm ISO w tym zakresie. Pracownię stanowi 6 odrębnych stanowisk roboczych, które zostały podzielone przegrodami, by umożliwić samodzielną i adekwatną ocenę. To właśnie tutaj nasz zespół ekspertów za pomocą różnych metod realizuje badania w zakresie kontroli jakości sensorycznej. 

Próbki przygotowujemy bezpośrednio przed rozpoczęciem analizy w kuchni aplikacyjnej. Podajemy je w szklanych lub jednorazowych, bezwonnych naczyniach, które w żaden sposób nie reagują z prezentowanymi produktami.  
Wyniki badań mają decydujący wpływ na produkty. Na ich podstawie między innymi zmieniamy surowce i dodatki, porównujemy produkty rynkowe, opracowujemy nowe, autorskie produkty oraz je klasyfikujemy i standaryzujemy. 

Aby dowiedzieć się więcej o panelu sensorycznym PROMAR, zapraszamy do przeczytania wywiadu z naszym specjalistą w tym zakresie Aleksandrą Rudy.: https://blog.promar.pl/z-zycia-firmy/panele-sensoryczne 

udostępnij udostępnij


CZYTAJ RÓWNIEŻ