4-5 października odbędzie się VIII Kongres Rybny, największe spotkanie przedstawicieli branży przetwórstwa rybnego, akwakultury, rybołówstwa i handlu rybnego oraz dostawców branży rybnej. W tym roku PROMAR ma przyjemność być Partnerem Kongresu. 

Produkcja ryb i przetworów rybnych jest ogromnym i dynamicznie rozwijającym się rynkiem w skali całego świata. FAO szacuje, że:
 - globalne spożycie ryb i owoców morza osiągnęło w 2020 roku 20,2 kg na osobę (w Polsce około 14 kg), czyli ponad dwukrotnie więcej niż w latach 60. XX,

 - do 2030 roku konsumpcja wzrośnie o 15%, do 21,4 kg na osobę.

Co ciekawe, roczne połowy w 2020 roku wyniosły 90,3 mln ton. Oznacza to, że średnio co minutę wyławiano blisko 172 tony ryb i owoców morza. Każdego roku popularność spożywania ryb wzrasta, a w 2022 r. białkiem ryb i owocami morza żywi już ponad 3 mld ludzi. Nic dziwnego - ryby są źródłem łatwo przyswajalnego białka, kwasów omega-3, witamin D i B12 oraz żelaza. 

W imieniu PROMAR prelekcję wygłosi dr hab. inż. Piotr Kulawik, prof. URK. 
Temat przemówienia „Zalety stosowania przypraw o wysokiej czystości mikrobiologicznej” związany jest z zrealizowanym przez PROMAR projektem badawczo-rozwojowym (POIR.01.01.01-00-0370/19) współfinansowanym ze środków unijnych „OPRACOWANIE NOWEJ GAMY PRZYPRAW O UNIKALNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH MIKROBIOLOGICZNYCH I ORGANOLEPTYCZNYCH”*. 

Wszystkich uczestników zapraszamy do wysłuchania naszej prelekcji. 
Do zobaczenia w Gdyni! 


Marriott Courtyard Gdynia Waterfront 
ul. Jerzego Waszyngtona 19

Więcej informacji na stronie organizatora:  https://www.kongresrybny.pl/


*Celem projektu jest opracowanie znacząco udoskonalonych przypraw – cebuli i czosnku w formie płatka, o niespotykanym na rynku poziomie czystości mikrobiologicznej i cechach organoleptycznych odpowiadających na zidentyfikowane, a niezaspokojone dotychczas oczekiwania odbiorców. Koncepcja ta wynika z zapotrzebowania rynku, jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa produktu, związane z ograniczeniem zastosowania konserwantów.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś Priorytetowa 1: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działanie 1.1.: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

udostępnij udostępnij


CZYTAJ RÓWNIEŻ