Rozmowa z Anną Czech, Koordynatorem ds. Utrzymania Czystości.

 

W firmie produkcyjnej z branży spożywczej kwestia czystości i higieny produkcji jest sprawą absolutnie priorytetową.

Jako klienci, stojąc przy półce sklepowej i czytając etykietę, zastanawiamy się czy produkt jest bezpieczny do spożycia, jak przebiega jego proces produkcyjny i czy jest zachowywana czystość. Gwarantują nam to certyfikaty ustanawiające odpowiednie restrykcyjne standardy.
Promar dzięki certyfikatom BRC i IFS spełnia wszelkie wymagania dotyczące podukcji, przetwarzania i pakowania żywności. Certyfikaty są międzynarodowe, rozpoznawane na całym świecie i wskazują na istnienie efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Dają nam również możliwość współpracy z firmami zagranicznymi.

 

Uzyskanie takiego certyfikatu, spełnienie wszystkich norm wymaga od firmy dużego wysiłku, a następnie stałego, ciagłego dbania o szczegółowe wypełnianie założonych standardów.

Promar ma ustanowiony program sanitarny, który jest monitorowany pod względem przydatności i efektywności. Jednym z bardzo ważnych procesów jest proces mycia i dezynfecji, który prawidłowo przeprowadzony zapewnia nam bezpieczeństwo produkcji. Wszystkie środki chemiczne używane do tego procesu muszą być identyfikowalne, z dopuszczeniem do kontaktu z żywnością i przechowywane w wydzielonym miejscu. Muszą być stosowane zgodnie z instrukcjami co jest gwarancją prawidłowo przeprowadzonego procesu mycia i dezynfekcji. Ustalenie metod i częstoliwości procesu oraz jego monitoring i kontrola efektywności daje nam gwarancję, że produkty opuszczające nasz zakład produkcyjny są bezpieczne do spożycia.

 

Niezwykle ważna jest również waga, jaką pracownicy przykładaja do codziennego dbania o czystośc produkcji.

Promar prowadzi szkolenie personelu z zakresu – GMP i GHP (Dobre Praktyki Produkcyjne i Dobre Praktyki Higieniczne). Pracownicy muszą mieć świadomość jak ważny jest to proces. Wyposażenie socjalne i higiena pracowników to kolejny bardzo ważny punkt w utrzymaniu standardów czystościowych. Odpowiednio destępne pomieszczenia socjalne, szatnie, toalety, odpowiednie usytuowanie stołówki pracowniczej, wyznaczone miejsca mycia i dezynfekcji rąk, bezdotykowe krany, odzież i obuwie ochronne, wymagana higiena przy wejściu na halę produkcyjną, wszystko to musi być utrzymane na najwyższym poziomie.

 

Gdy firma już uzyska certyfikaty, jak często musi się liczyć z kontrolami i audytami potwierdzajacymi zgodność z normami?

Certyfikt BRC jest wydawany po wcześniejszym przeprowadzeniu audytu i zatwierdzeniu raportu.Termin ważności certyfikatu uzależniony jest od jego wyników i może wynosić od 6 do 12 miesięcy. U nas audyt jest przeprowadzany raz w roku.

 

Czy zdarza się, że klienci chcą smodzielnie przeprowadzić audyt zakładu produkcyjnego i zweryfikować przestrzeganie norm?

Tak, oczywiscie. Klienci są często naszymi gośćmi. Chcą sprawdzić przebieg procesu produkcyjnego, magazynowania oraz oczywiście czy wszystkie normy związane z certyfikatem są przestrzegane.

 

Dziękuję za rozmowę!

udostępnij udostępnij

Anna Czech, Koordynator ds. Utrzymania Czystości
Anna Czech, Koordynator ds. Utrzymania Czystości

CZYTAJ RÓWNIEŻ